Dodany: 2011-11-24 11:27:07

 

Wynik finansowyWynik finansowy to jedno z pojęć z zakresu księgowości, jaką się zajmuje zawodowo księgowa praga. Mianem wyniku finansowego nazywa się różnicę pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

 

Wynik finansowy musi być wiarygodny, rzetelny i dokładny dla danego okresu sprawozdawczego. Biuro rachunkowe, w którym pracuje księgowa praga dba o prawidłowe funkcjonowanie księgowości w przedsiębiorstwach. W związku z tym stosuje liczne metody obliczania wyniku finansowego, który jest przedstawiany w brutto oraz po odjęciu podatku w netto. Wynik finansowy informuje o zyskach i stratach w firmie, pomaga w lepszej analizie sytuacji finansowej firmy i jej rentowności. Dzięki wynikowi finansowemu księgowa praga może pomóc przedsiębiorstwu w ochronie jego płynności finansowej i nie dopuścić do upadłości firmy.

 

Ponadto rozróżniamy wyniki finansowe ze sprzedaży, z działalności gospodarczej, wynik brutto oraz netto a także wynik finansowy z działalności operacyjnej. Każdy z nich pomaga w stworzeniu rejestru finansowego naszego przedsiębiorstwa..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Wynik finansowy
Nick: