Dodany: 2011-11-24 11:31:39
 

Przychód Niestety przychód nie jest zyskiem ani dochodem i nie możemy mylić tych różnych pojęć. Przychód to wartości, jakie napływają do naszej firmy, przeważnie w wyniku sprzedaży naszych usług czy towarów.

 

Zadaniem osoby, jaka jest księgowa praga jest prowadzenie naszej księgi przychodów i rozchodów, w której księgowa praga dokładnie zapisuje datę przychodu, nazwę zdarzenia gospodarczego, kwotę oraz nazwę i adres osoby lub firmy, która zapłaciła za naszą usługę. Przychód jest sumowany z całego okresu sprawozdawczego, najczęściej roku. Od przychodów odejmujemy rozchody i w ten sposób powstaje zysk naszej firmy.

 

Prowadzenie tego typu księgi rozliczeniowej nie jest trudne dla takiej wykwalifikowanej osoby, jaką jest księgowa praga, ale wymaga systematyczności, dokładności zapisu i ciągłości. Księga przychodów i rozchodów jest księgą podatkową. Prowadzona jest według ściśle określonych regulacji i norm prawnych na mocy ustawy o rachunkowości. Pamiętajmy, że przychód nie jest odzwierciedleniem finansów naszej firmy, jakim jest dochód czy zysk..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Przychód
Nick: