Dodany: 2012-02-27 08:19:39
 

Powstanie podatkówMówiąc o podatkach nie sposób nie powiedzieć o tym w jaki sposób i kiedy miało miejsce ich pierwsze pobieranie od społeczeństwa. Kiedyś po prostu rozliczenie pit 2011 to zupełnie inne sytuacje niż mają one miejsce obecnie.

 

Kiedyś bowiem podatki nie były opłacalne w formie pieniężnej lecz niepieniężnej w postaci różnego rodzaju dóbr oddawanych władcy o odpowiedniej wartości. Były to więc zarówno płody rolne pochodzące z pól jak również zwierzęta gospodarskie. Pierwsze pieniądze, jakimi opłacano rozliczenie pit 2011ipojawiły się w starożytności konkretnie w Rzymie. Od tej chwili oddawanie danin władcy przybrało na szybkości.

 

Zmienił się więc wówczas nie tylko cały system lecz również ujednolicono sposób ich opłacania. Dziś sytuacja wygląda jeszcze inaczej. W Polsce poborem podatków zajmują się odpowiednie urzędy skarbowe, właściwe danej miejscowości, gdzie składane będzie obecnie rozliczenie pit 2011 za ubiegły rok podatkowy. Oczywiście dostarczenie deklaracji wcale nie musi następować osobiście. Można dokonać tego pocztą lub elektronicznie..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Powstanie podatków
Nick: