Dodany: 2012-02-27 08:40:01
 

Kto płaci podatkiObowiązek płacenia podatków spoczywa na każdym obywatelu, firmie czy jednostce samorządu terytorialnego. Ostatni jednak przypadek jest o tyle szczególny, że istnieją wyłączenia od tej reguły, ustalone oczywiście w przepisach prawa podatkowego, zawartych w najważniejszym akcie – Ordynacji Podatkowej, gdzie unormowane zostało również rozliczenie pit 2011.

 

Dzięki przepisom szczególnym, które wyłączają obowiązek opłacania podatków jednostki administracji publicznej mogą mieć znacznie więcej środków aniżeli ma to miejsce w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności i firm prowadzących biznes. I to właśnie do nich w głównej mierze należeć będzie rozliczenie pit 2011 na odpowiednich deklaracjach. Nie może bowiem zaistnieć sytuacja, kiedy osoby prawne będą rozliczać się w taki sam sposób jak czynić to muszą osoby fizyczne.

 

Pomimo, że łącznikiem jest obowiązek odprowadzania do Skarbu Państwa podatków, to rozliczenie pit 2011 będzie odbywać się na zgoła odmiennych zasadach. Przedsiębiorcy będą rozliczać podatek CIT natomiast osoby fizyczne głównie podatki pochodzące z pracy zarobkowej..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Kto płaci podatki
Nick: