Dodany: 2012-02-27 08:40:01
images/ludzie.jpgb31da.jpg Obowiązek płacenia podatków spoczywa na każdym obywatelu, firmie czy jednostce samorządu terytorialnego. Ostatni jednak przypadek jest o tyle szczególny, że istnieją wyłączenia od tej reguły, ustalone oczywiście w przepisach prawa podatkowego, zawartych w najważniejszym akcie – Ordynacji Podatkowej, gdzie unormowane zostało również rozliczenie pit 2011.

Dodany: 2012-02-27 08:37:18
images/wykres.jpgee702.jpg Wykonując rozliczenie pit 2011 nie wielu z nas zastanawia się tak naprawdę nad pojęciem skali podatkowej, choć termin bardzo często się pojawia. Nie jest to jednak bardzo trudne pojęcie. Skala podatkowa na której opiera się w głównej mierze właśnie rozliczenie podatku dochodowego to progi podatkowe według których rozliczenie pit 2011 jest dokonywane corocznie przez każdego podatnika.

Dodany: 2012-02-27 08:35:42
images/chmurka 4.jpg80eb1.jpg Funkcje jakie pełnią podatki są różnorakie. Najważniejszą z nich jednak jest oczywiście to, że poprzez oddawane do urzędów skarbowych rozliczenie pit 2011 państwo może realizować wszystkie zadania związane z utrzymaniem jego najważniejszych struktur a więc zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie takim jak prezydent, premier, minister spraw wewnętrznych oraz zagranicznych.

Dodany: 2012-02-27 08:33:32
images/pytajnik 2.png88f61.png Ustanawianie podatków to domena Sejmu oraz Senatu, który zatwierdza wszelkie akty prawne, jakie wychodzą mówiąc najprościej spod ręki Sejmu. Oczywiście aby mogły wejść w życie muszą zostać najpierw przegłosowane a to dzieje się właśnie w Sejmie.

Dodany: 2012-02-27 08:31:41
images/ksiazka2.JPG527ae.JPG Prawo podatkowe w Polsce to dziedzina, która jest niedoceniana przez większość z nas. Jednak bez niej nie mógłby istnieć żaden system poboru podatków. Dzieje się tak dlatego, że rozliczenie pit 2011 opierać się będzie w głównej mierze na normach usystematyzowanych w takim akcie jak Ordynacja Podatkowa na której tak naprawdę opierają się wszelkiego rodzaju przepisy dotyczące opłacania podatków.